Kategorie:

Jak wybrać najbardziej optymalny kurs NDT Bobath?

Avatar
Opublikowane przez kasia

Szkolenie w koncepcji NDT Bobath, przygotowane jest przez Bertę i Karla Bobath w latach 40. XX wieku, jest rzeczywiście szeroko wykorzystywana na całym świecie w terapii dzieci również dorosłych. Pierwszy kurs NDT Bobath w Polsce odbył się w 1988 roku, realizowany przez Mary Quinton, fizjoterapeutkę, i Elsbeth Koeng, lekarkę, które odegrały znaczącą funkcję w rozwijaniu tej strategii w leczeniu neurorozwojowym. Szkolenie NDT Bobath, znane także jako Neurodevelopmental Treatment (NDT), jest szczególnie potrzebne w rehabilitacji wcześniaków, dzieci oraz dzieci najmłodszych.
Założenia oraz techniki działania wykorzystywane szkolenie w koncepcji NDT Bobath jest często uznawane oraz terapeutyczna koncentruje się na naprawie funkcji ruchowych, harmonii oraz ogólnego rozwoju u osób z zaburzeniami neurologicznymi. Poprzez indywidualnie dostosowane interwencje terapeutyczne, kurs NDT Bobath stara się wspierać naturalny proces wzrostu oraz adaptacji organizmu do bycia w codziennym życiu. Jej uniwersalność i efektywność przyczyniły się do jej wszechstronnego wykorzystania na całym świecie.
Szkolenie w koncepcji NDT Bobath obejmuje:
1. Zrozumienie relacji pomiędzy czuciem a ruchem w rozwoju malucha również ich wpływ na wzrost dziecka: Kurs NDT Bobath będzie skupiał się na poszukiwaniu, jak oryginalne aspekty sensoryczne i motoryczne wpływają na siebie nawzajem w ciągu rozwoju niemowlaka. Będzie to obejmować również teorię, kiedy i funkcjonalne użycia w terapii.


2. Nauczanie rozróżniania różnych typów zaburzeń mięśniowo-powięziowych (MPDz): Szkolenie NDT Bobath będzie skupiało się na identyfikacji i ocenie różnych typów zaburzeń mięśniowo-powięziowych, aby uczestnicy mogli dokładnie diagnozować kłopoty pacjentów i dostosowywać właściwe podejścia terapeutyczne.
3. Doskonalenie umiejętności w zasięgu oceny oraz analizy kłopotów maluchów z MPDz: Uczestnicy będą rozwijać się efektywnych form weryfikacje oraz praktyki problemów powiązanych z MPDz u niemowląt, co pozwala im odpowiednio poznać potrzeby terapeutyczne swoich pacjentów.
4. Doskonalenie zdolności skutecznego wykorzystywania technik oraz wspomagań: Szkolenie w koncepcji NDT Bobath będzie skupiało się na konkretnych aspektach terapii, ucząc kursantów skutecznego łączenia różnych metod oraz wsparć w pracy z dziećmi z MPDz.
5. Tworzenie racjonalnego i zintegrowanego programu terapeutycznego dla chorego, zgodnego z regułami ICF, w oparciu o wywiad, badanie kliniczne, wyniki pomiarów, oczekiwań zainteresowanego lub jego opiekunów: Uczestnicy będą doskonalić umiejętności w tworzeniu spersonalizowanych programów leczniczych dla swoich pacjentów, uwzględniając zasady Międzynarodowej Klasyfikacji Funkcjonowania, Niepełnosprawności oraz Zdrowia (ICF) również dane uzyskane podczas wywiadu, badań klinicznych oraz testów, a także oczekiwań chorego i jego opiekunów.
6. Zaznajomienie się z formami zgodności z opiekunami| pacjenta oraz ich edukacji: Kurs NDT Bobath będzie reklamował doskonalenie zdolności współpracy z opiekunami pacjentów, łącząc ich w proces terapeutyczny także umożliwiając im właściwe wsparcie oraz edukację, aby mogli efektywnie wspomagać dziecku w domu również w codziennym życiu.